Din kurv

Gletcher Energiteknik energitjekker din bolig, før installation af f.eks. en varmepumpe.

Energivejledningen indeholder eftersyn af klimaskærmen på huset, for at se om der kan hentes yderlige besparelser ved bedre loftisolering, energivinduer, isolering af hulmur m.m.

Man bør også tage stilling til ventilation når husets tætnes og efterisoleres. Modsat kan der opstå fugt og i værste fald skimmelsvamp, hvis ikke man sørger for god ventilation

Husets værdi er i dag særdeles afhængig af husets energimærke. Jo bedre et energimærke (A er højest, G lavest) jo større salgsværdi har huset.

Gletcher kan lave et katalog med energi- og økonomibesparelser som beslutningsgrundlag for bedste opgradering af huset.

Dermed får man et overblik over varmetabet – og hvad en varmepumpe kan betyde af besparelser i kroner og ører.

Se mere på Energivejlederen.dk

Når man foretager energiforbedringer på sit hus kan man opnå et energisparetilskud

VIGTIGT: Man skal altid søger energisparetilskud FØR end man påbegynder arbejdet/afgiver ordre.

Gletcher Energiteknik kender alle disse procedurer.