Din kurv

Spar penge med kvalitetsbevidste varmepumper

Gletcher Energiteknik ligger i Hadsten, og har gennem de seneste 30 år erhvervet sig en høj viden og ekspertise inden for varmepumper, energivejledning og solceller. Firmaet blev skabt i 1993 af Michael Horn, der også driver Gletcher Energiteknik i dag, og har beskæftiget sig med køle- og varmepumpeanlæg siden 1981.

Varmepumper udnytter solens varme

Gletcher Energiteknik har især specialiseret sig i varmepumper, der er en mere og mere attraktiv varmekilde i stedet for eksempelvis et olie- eller gasfyr. En varmepumpe overfører varme fra væske der fordamper via varme fra luften eller jorden til hjemmets varme vand og rumvarme. Varmepumpen udnytter altså solens varme, og overfører energien til varmeanlægget.

Teknisk set fungerer en varmepumpe ligesom et køleskab. I stedet for at flytte varmen fra kølerummet ud, flytter varmepumpen gennem en kompressor varmen udefra og ind. Varmepumper bruger solen som energikilde.

Gletcher Energiteknik tilbyder tre former for varmepumper, herunder luft til luft, luft til vand og væskevand (jordvarme). Luft til vand er en hyppig brugt varmepumpe i Danmark, fordi vi herhjemme har moderate temperaturer om vinteren hvilket giver ideelle driftsbetingelser for varmepumper.
Varmepumpe er også den mest bæredygtige opvarmning da man kan vælge sin El-leverandør fra ren vind og solenergi, som stort set ingen belastning har på klimaet.

Kvalitetssikre pumper i overensstemmelse med VP-Ordningen.

Varmepumper fås i mange forskellige kvalitets- og prislag. Hos Gletcher Energiteknik tilbyder vi alle former for varmepumper der har en lang levetid og stor udnyttelse af varmen. Varmeydelsen, SCOP, på disse varmepumper er 30-40 procent bedre end på de billigere pumper, som man selv kan installere. Vi mener det er vigtigt at dimensionere rigtigt – hvorfor vi følger VP-ordningens forskrifter og følger udviklingen tæt.

Mange penge at spare

Energirenoveringer med solceller og varmepumper er i vækst, og flere og flere boligejere investerer i dem, blandt andet fordi der er mange penge at spare og det er godt for klimaet. Med en varmepumpe kan du som husejer spare 50-60% om året i forhold til dit normale energiforbrug, og selve investeringen i varmepumpen er tjent ind på få år. Desuden halverer en varmepumpe energiomkostningen i forhold til et oliefyr. Med stigende energipriser vil dette billedet blive stadig bedre.

Energivejledning er vigtig

Gletcher Energiteknik begynder altid med at foretage et energitjek af ejendommen, inden vi beregner varmepumpens størrelse. Energivejledningen indeholder eftersyn af klimaskærmen på huset, hvor man kan fastslå, om det ville være fornuftigt at lave yderligere loftisolering,  energivinduer, isolering af hulmur m.m. Dermed får man et overblik over, hvor stort varmetabet er, og hvad en varmepumpe kan betyde i besparelser i kroner og ører.

Pillefyr

Udover varmepumper og energivejledning tilbyder Gletcher Energiteknik også pillefyr som er særligt velegnet til store og/el ældre ejendomme hvor en høj fremløbstemperatur er nødvendig.

Garanti og forsikring

Gletcher Energiteknik er forsikret ved Tekniq-Arbejdgivernes Håndværkergaranti Så man som kunde kan være tryg. 

Kvalitetsledelsessystem ISO 9001:2015

Bilag 1.3 Kvalitetspolitik

Det er virksomhedens kvalitetspolitik at udføre kvalitetsbetonede arbejder på alle virksomhedens forretningsområder og at kundeaftaler skal være klare, entydige og overholdes.

Det er virksomhedens kvalitetspolitik at udføre alle arbejder på et højt fagligt niveau og sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til gældende lovgivning og forskrifter.

Det er virksomhedens kvalitetspolitik at alle skal medvirke til at sikre kvaliteten af det udførte arbejde.

Alle i virksomheden er derfor forpligtede til at påpege og indberette kvalitetsmæssige mangler.

Det er den enkeltes pligt at være fortrolig med og overholde de bestemmelser og retningslinjer som virksomheden har fastsat i forhold til kvaliteten. 

Ved opstilling af kvalitetsmålsætninger vil virksomheden sikre en løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemets effektivitet.

Kvalitetspolitikken omfatter alle aktiviteter der har betydning for kvaliteten af det arbejde, som virksomheden udfører.

Kvalitetspolitik udarbejdet og vedtaget den 1. november 2020 – Michael Horn