Din kurv

Gletcher Energiteknik er medlem af Tekniq-Arbejdsgiverne

Garantien er en håndværksgaranti på udført arbejde og ansvars/produktforsikring på op til 150.000

CVRnr 16797588

Giv dine kunder garanti

Dét giver dig tryghed som kunde.

Får du medhold i Ankenævnet for Tekniske Installationer, og opfylder installatøren ikke ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker omkostninger ind til og med kr. 150.000 inkl. moms. Hvis installatøren har indbragt sagen for domstolene inden 4 uger efter afsigelsen af Ankenævnets kendelse, dækker garantiordningen fra det tidspunkt, hvor endelig dom foreligger, hvis installatøren ikke opfylder dommen.

Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ på det tidspunkt, hvor klagen modtages i Ankenævnet.

Du er dækket, når du arbejder for private

Virksomheder, der er medlem af Tekniq-Arbejdsgiverne, er omfattet af Håndværkergaranti, når de arbejder for private og betaler garantibidrag. Er du i tvivl om du betaler garantibidrag, kan du tjekke din seneste faktura eller søge din virksomhed til højre på siden. Garantien sikrer, at en privat kunde, der indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold, får rettet det fejlbehæftede arbejde.

Forbrugeren er dækket op til 150.000 kroner

Håndværkergaranti dækker arbejder op til kr. 150.000,- inklusiv moms og dækker, selvom virksomheden, der skulle have udført arbejdet, er ophørt. Får kunden medhold i sin sag hos Håndværkets Ankenævn, udføres arbejdet af en anden virksomhed under ordningen. Arbejdet påbegyndes indenfor 30 dage efter afgørelsen.

Markedsføring og www.håndværkergaranti.dk

På hjemmesiden Tekniq Medlem kan forbrugerne læse meget mere om ordningen, hvordan de er dækket og få gode råd om at finde og få udført arbejde af en håndværker. Samtidig er hjemmesiden en del af din markedsføring. Hertil kan du bestille streamere bilen, visitkort og download logoer til din egen hjemmeside, til fakturaer, e-mails og meget mere.

Tekniq-Arbejdsgiverne opfordrer alle medlemmer, der er dækket af Håndværkergaranti, til at synliggøre mest muligt. Læs meget mere om, hvordan du gør det, på:

Er dit arbejde dækket?

Som garantidækket medlem af Arbejdsgiverne har du modtaget et brev med posten, der hjælper dig godt i gang med at synliggøre garantiordningen. Du har blandt andet fået streamer til bilen og visitkort til at dele ud. Kontakt os gerne, hvis du mener, vi har glemt dig.