Your Cart

Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. Specielle betingelser fra købers side specificeret i dennes ordre er således ikke bindende for Gletcher Energiteknik med mindre, skriftlig accept fra vores side foreligger.

Når du gør det selv:

Når du udfører “gør-det-selv” opgaver, påtager du dig rollen som “Installatør”. Det vil sige,  at hvis der er fejl og mangler i installationsarbejdet, er det “Installatøren”, man skal kontakte for at udbedre disse. Er der fx en termostat eller en pumpe, der skal skiftes “på garanti”, henvender “Installatøren” sig til sin leverandør, som sender “dele” eller nye komponenter. “Installatøren” monterer de nye komponenter og returnerer de defekte dele til leverandøren. Denne serviceopgave honoreres ikke af leverandøren, men udføres “pr. kulance” af “Installatøren”. Eventuelle følgeomkostninger og følgeskader dækkes ikke af garanti og reklamationsret.
Varmepumper, Pillefyr og andet udstyr anses som een enhed og er dækket af alm garantibetingelser.

“Installatøren” = Den der skruer dit anlæg sammen.

“Leverandøren” = Gletcher Energiteknik

Hvis du vælger at lade Gletcher Energiteknik levere hele leverancen inkl. montagen er der for det meste 5 års garanti eller min 2 år.
CTC-varmepumper kan forsikres op til 17 år. For alle garantier gælder det producenten betingelser til autoriseret servicepartner.

Modtagelse af vare

Du har som køber pligt til straks at sikre dig, at leverancen er uden mangler ved modtagelsen. Reklamationer over mangler eller mængde angivelse skal ske skriftligt inden 14 dage efter varenes modtagelse. Et eventuelt erstatningsansvar er alene maksimeret til leverancens værdi inkl. moms. Gletcher Energiteknik er ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab.

Levering

Opgivne leveringstider er vejledende og fastsat efter bedste skøn og kan således ikke danne grundlag for ophævelse eller erstatning. Gletcher Energiteknik er uanset ovenstående heller ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet inddirekte tab. Levering sker ab vor adresse eller leverandørlager. Forsendelse sker på købers regning og risiko. Dersom vi ikke har modtaget skriftlig instruks, forbeholder Gletcher Energiteknik sig ret til at vælge transportmiddel og transportvej efter vort skøn. Gletcher Energiteknik er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold uden for vores kontrol. Ved eventuel oplagring henligger varerne for købers risiko.

Ved bestilling uden for Danmark vil køber blive kontaktet af Gletcher Energiteknik for specifikationer vedrørende fragt og betaling.

Mangelfuld montering og/eller vedligeholdelse

Uanset ovenstående bortfalder Gletcher Energiteknik ansvar, hvis varen har været udsat for urigtig montering, mangelfuld vedligeholdelse eller behandling, der ikke er i overensstemmelse med vores anvisninger. Gletcher Energiteknik hæfter ikke for mundtlig, teknisk service eller vejledning. Ved skriftlig, teknisk service på foranledning af direkte forespørgsel tages forbehold for mangelfulde eller misvisende oplysninger i forespørgslen.

Defekt vare

Er varen defekt ved modtagelsen, HUSK at tage billeder, som dokumentation, sendes den i ubeskadiget, original emballage efter aftale til:

Gletcher Energiteknik

Anvist returadresse,

med tydelig angivelse af fejlen samt kopi af fakturaen. Vi sørger for, at varen bliver ombyttet, og at en ny bliver sendt til dig.

Fortrydelsesret

Når du laver et køb på internettet, har du ifølge købeloven 14 dages fortrydelsesret.

Garanti

På alle produkter ydes der garanti i henhold til købeloven, med mindre producenten giver yderligere garanti på produktet. Skulle varen mod forventning gå i stykker under garantiperioden, repareres denne vederlagsfrit hos os eller hos producenten, med mindre fejlen skyldes betjeningsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side. Vær opmærksom på at garantien kun gælder selve varen.

Moms forhold

Ordrer i Danmark er altid med 25 % moms, som kan fratrækkes, hvis indkøbet er til en virksomhed med gyldig virksomhedsregistrering. Ved ordrer inden for EU, samt tredje lande, fratrækkes momsen, forudsat at kopi af momsregistreringsdokument fremsendes.

Ændringer i skatter, afgifter, mm.

Vi tager forbehold for ændringer i skatteregler, afgifter, toldregler og momsforhold.

Om at handle online

Vær altid opmærksom på, om varerne i kurven svarer til dine ønsker.

Når du indtaster dine kontaktdata i forbindelse med betaling, gemmer Gletcher Energiteknik dine data, til næste gang du handler.

Før du kan gennemføre en betaling, skal du bekræfte, at du har læst vores handelsbetingelser. Vi opfordrer alle kunder til at læse dem grundigt igennem, inden accept af betingelserne.

Kreditkort sikkerhed

Til denne shopløsning er der udviklet en betalingsgateway (elektronisk kasseapparat), som sørger for godkendelse af kort, og SSL krypteret overførsel af beløb. Betalingsgatewayen opfylder de sidste nye krav til sikkerhed – også udover selve transaktionen, såsom Firewall, virusbeskyttelse mm.

Cookies

Når du besøger hjemmesider på nettet, bliver der altid gemt cookies fra de sider, du besøger. Cookies er med til at huske hvem du er når du navigere rundt på hjemmesiden, dette giver en bedre brugeroplevelse. Klik her for at læse mere om cookies. Du kan slå cookies fra i din browser (Explorer eller Firefox).

Fejl på hjemmesiden

Vi tager forbehold for fejl på hjemmesiden og udsolgte vare.